sl=1 class="page-template-default page page-id-214 sfsi_actvite_theme_flat">

Vật hạn chế gửi, Vật cấm gửi

CPN SẼ KHÔNG NHẬN GỬI NHỮNG HÀNG HÓA SAU

– Động vật sống
– Tiền, những vật có giá trị lớn như vàng, trang sức, …
– Những mặt hàng cấm vận chuyển theo quy định của nhà nước: Vật gây cháy nổ, vũ khí, …

Ngoài danh mục hàng cấm vận chuyển của nhà nước, hàng không sẽ không nhận vận chuyển những hàng hóa sau :

– Vật chứa pin, bộ xạc
– Hàng dạng chất lỏng
– Các loại sơn
– Cặp, túi, két bạc và các vật dụng khác có chứa thiết bị báo động