"page-template-default page page-id-153 sfsi_actvite_theme_flat">

Hướng dẫn

LƯU Ý KHI GỬI HÀNG HÓA, TÀI LIỆU

Trước khi gửi tài liệu, hàng hóa khách hàng cần lưu ý những thông tin sau

XEM THÊM

QUY ĐỊNH BỒI THƯỜNG

Quy định tiếp nhận thông tin khiếu nại và giải quyết bồi thường của Ánh Sáng Express

XEM THÊM

ĐÓNG GÓI ĐÚNG QUY ĐỊNH VÀ HIỆU QUẢ

Làm sao đóng gói đúng quy định và hiệu quả

XEM THÊM

VẬT HẠN CHẾ GỬI, VẬT CẤM GỬI

CPN sẽ không nhận gửi những hàng hóa sau

XEM THÊM